Въпреки песимизма, от Румъния идват и добри новини

July 8, 2010
Въпреки песимизма, от Румъния идват и добри новини. Изненадващо продажбите на застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, скачат с над 43%. През 2009 г., единствено Гражданска отговорност не отчете спад на премийните приходи. Въпреки финансовата криза и свиването на премийните приходи, българските застрахователи поне засега излизат на печалба. Същото обаче не може да се каже за северните ни съседи. Представителите на румънския бизнес са сред най-песимистично настроените в цяла Източна Европа. Въпреки това обаче, не липсват добри новини, като изненадващият скок в интереса към застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд. В областта на общото застраховане, спад не се отчита единствено при задължителната „Гражданска отговорност”. Това обаче не се дължи толкова на покачване на броя на продадените полици, колкото на повишението на цените при редица компании. Президентът на застрахователния надзор – Анжела Тонцеску предвижда тежка 2010 г. за бранша. Според нея, в най-добрия случай може да се очаква стагнация на премийните приходи.

 

Основни фактори, спъващи възстановяването на бранша

July 8, 2010
Основни фактори, спъващи възстановяването на бранша, са покачващото се ниво на безработицата, спада на надниците, и неблагоприятните валутни курсове. Изминалата 2009 г. бе бурна за румънското застраховане, като секторът претърпя значителни промени. Някои играчи отпаднаха от надпреварата - EUROASIG обявиха банкрут. KD Life Asigurari стартира процедута по финансово възстановяване, след като ASIBAN и BT Asigurari се обединиха в GROUPAMA Asigurari. Други тепърва навлязоха на пазара, като ERGO Life Insurance. Създаден бе застрахователен пул срещу бедствия, с участието на тринадесет дружества. Най-показателен индикатор за изминалата година обаче бе загубата от 103 млн. леи (24.39 млн. евро), отчетена от представителите на бранша. Добрата новина е, че през 2008 г. финансовите резултати на компаниите бяха пет пъти по-лоши, като дружествата излязоха на червено с 576 млн. леи (136.39 млн. евро). Почти половината от застрахователите – 20 от 45, все пак успяха да отчетат печалба.На пръв поглед изглежда добра новина, че делът на сектора от общия брутен продукт на страната се покачва леко от 1.77% през 2008 г. на 1.8% през 2009 г. Общото застраховане реализира 1.47%, а животозастраховането – 0.33 на сто. При анализа на тези резултати обаче трябва да се има предвид, че през изминалата година румънската икономика се сви с над петнадесет на сто.
Гражданска отговорност- цени

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola