Въпреки песимизма, от Румъния идват и добри новини. Изненадващо продажбите на застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, скачат с над 43%. През 2009 г., единствено Гражданска отговорност не отчете спад на премийните приходи. Въпреки финансовата криза и свиването на премийните приходи, българските застрахователи поне засега излизат на печалба. Същото обаче не може да се каже за северните ни съседи. Представителите на румънския бизнес са сред най-песимистично настроените в цяла Източна Европа. Въпреки това обаче, не липсват добри новини, като изненадващият скок в интереса към застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд. В областта на общото застраховане, спад не се отчита единствено при задължителната „Гражданска отговорност”. Това обаче не се дължи толкова на покачване на броя на продадените полици, колкото на повишението на цените при редица компании. Президентът на застрахователния надзор – Анжела Тонцеску предвижда тежка 2010 г. за бранша. Според нея, в най-добрия случай може да се очаква стагнация на премийните приходи.