Основни фактори, спъващи възстановяването на бранша, са покачващото се ниво на безработицата, спада на надниците, и неблагоприятните валутни курсове. Изминалата 2009 г. бе бурна за румънското застраховане, като секторът претърпя значителни промени. Някои играчи отпаднаха от надпреварата - EUROASIG обявиха банкрут. KD Life Asigurari стартира процедута по финансово възстановяване, след като ASIBAN и BT Asigurari се обединиха в GROUPAMA Asigurari. Други тепърва навлязоха на пазара, като ERGO Life Insurance. Създаден бе застрахователен пул срещу бедствия, с участието на тринадесет дружества. Най-показателен индикатор за изминалата година обаче бе загубата от 103 млн. леи (24.39 млн. евро), отчетена от представителите на бранша. Добрата новина е, че през 2008 г. финансовите резултати на компаниите бяха пет пъти по-лоши, като дружествата излязоха на червено с 576 млн. леи (136.39 млн. евро). Почти половината от застрахователите – 20 от 45, все пак успяха да отчетат печалба.На пръв поглед изглежда добра новина, че делът на сектора от общия брутен продукт на страната се покачва леко от 1.77% през 2008 г. на 1.8% през 2009 г. Общото застраховане реализира 1.47%, а животозастраховането – 0.33 на сто. При анализа на тези резултати обаче трябва да се има предвид, че през изминалата година румънската икономика се сви с над петнадесет на сто.
Гражданска отговорност- цени