Основни фактори, спъващи възстановяването на бранша, са покачващото се ниво на безработицата, спада на надниците, и неблагоприятните валутни курсове. Изминалата 2009 г. бе бурна за румънското застраховане, като секторът претърпя значителни промени. Някои играчи отпаднаха ...
Continue reading ...